คำถามก่อนที่จะเสนอกล้อง / Name Structure / มุมมองของภาพที่ได้จากเลนส์ต่างๆ